Lidgeld Menapiërs 2021-2022
We vragen aan elk lid van 39e FOS de Menapiërs om voor 3 oktober het lidgeld te betalen. Op deze manier kan onze administratie tijdig de verzekeringen in orde brengen.
Alvast bedankt!

De inschrijvingen zijn momenteel gesloten.