Digi-Ateljee
Voordracht: Windows 11
Het nieuwe besturingssysteem van Windows is reeds enkele maanden op de markt en heeft zijn belangrijkste kinderziektes ondertussen kwijtgespeeld. Nieuwe computers worden nu standaard met deze versie uitgerust. Tijd dus om de Win11 eens van nabij te bekijken. Wat zijn de verschillen en kan ik ook overschakelen naar deze versie? Deze introductie heeft een beeld van wat je misschien te wachten staat.
Woensdag 14 december - Bollaard lokaal 209 - 9u30 tot 11u30

VOLZET
Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

VZWbeheer door VZWweb